- Đây là lớp cờ vua dành cho các sinh viên đã được BGH Trường đồng ý.